Dnr NU 2017-00677 Felaktigt ordinerad blodförtunnande medicin leder till att patienten avlider

Patient som har Waranbehandlat förmaksflimmer blir inte ordinerad Waran i enlighet med gällande rutin. Detta uppmärksammas inte och patienten insjuknar efter vårdtillfället i misstänkt stroke och avlider.

IVO beslut