Dnr NU-2017-00391 Förväxling av styrka på morfinkassett

Patient har morfinpump efter operation. När morfinkassetten är slut byts den. Det visar sig senare att styrkan på den nya morfinkassetten är 10mg/ml istället för ordinerade 1mg/ml. Patienten övervakas på övervakningsenhet över natten.

IVO-beslut

Senast uppdaterad: 2017-11-24 08:48