Dnr NU-2017-00360 Lungödem efter operation

En stor mängd spolvätska absorberas under operation och leder till att patienten övervätskas och drabbas av lungödem vilket kräver två dygn intensivvård.

IVO-beslut