Dnr NU-2017-00289 Försenad koloskopiundersökning

På grun av blod i avföring planeras koloskopi inom åtta veckor men undersökningen görs först efter åtta månader och påvisar då en ändtarmscancer.

IVO-beslut