Dnr NU-2017-00250 Felbedömning av remiss rörande misstänkt förändring i ändtarmen

Patient med blodblandad avföring och misstänkt förändring i tarmen remitteras till specialist. Remissen prioriteras och patienten blir kallad till undersökning efter fem månader. När patienten undersöks konstateras att patienten har en rektumtumör.

IVO-beslut

Senast uppdaterad: 2017-11-07 15:04