Dnr NU 2017-00243 Fördröjd diagnos av hypofystumör

Patient med synfältsbortfall remitteras till magnetkameraundersökning på grund av stark misstanke om hypofystumör. Remissen vidarebefordras efter en månad till extern utförare. Undersökning görs efter totalt tre månader då misstanken bekräftas. Den fördröjda diagnosen innebär en ökad risk för bestående synfältsbortfall.

IVO-beslut