Dnr NU-2017-00168 Rubbad lufttub

Vårdas på grund av hotad luftväg i respirator efter kirurgiskt åtgärdad munbotteninfektion. I samband med lägesändring rubbas lufttuben ur läge och patienten får ingen luft. Under stora svårigheter lyckas man sätta tuben på plats igen och patienten återhämtar sig successivt.

IVO-beslut