Dnr NU-2017-00121 Förväxling av läkemedel

Sannolik förväxling av Atropin och Adrenalin. Patienten får en kraftig blodtrycks- och pulsstegring och får sövas varvid puls och blodtryck normaliseras.

IVO-beslut