Dnr 45:90 - 2016 Fördröjd diagnos av mjältskada

Patient vårdad inneliggande efter fall med revbensfrakturer. Något dygn efter utskrivning sökte patienten på annat sjukhus och blev akut opererad på grund av sprucken mjälte.

Beslut från IVO 2016-09-06


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:32