Dnr 45:80 - 2016 Hjärtstillestånd i låst badrum

Patienten insjuknar akut och drabbas av hjärtstillestånd inne i badrum. Behandling fördröjs då dörren är låst. Patienten avlider och det kan inte uteslutas att tidsfördröjningen påverkade utgången

Beslut från IVO 2016-05-06


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:32