Dnr 45:70 - 2016 Förväxling av identitet

Operationsprogram ändras och identiteterna mellan två patienter förväxlas. Det utförda ingreppet är dock adekvat och patienten erhåller behandling enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Beslut från IVO 2016-02-22


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:32