Dnr 45:150 - 2016 Syrgastub öppnades inte

Svårt sjuk patient med sepsis (blodförgiftning). Patienten  får syrgasbehandling men syrgastuben öppnas inte inför överföring mellan avdelningar och röntgenundrsökning. Försämras i sitt tillstånd och utvecklar även en hjärtinfarkt

Beslut från IVO 2016-10-19 


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18