Dnr 45:120 - 2016 Fördröjd diagnos av mjältskada

Inkommer 12 timmar efter att ha ramlat med cykel och fått styret under vänster revbensbåge, ömmar lätt vid undersökning. Patienten går åter hem men söker ånyo vård på grund av tilltagande besvär varför det efter tre dagar görs en skiktröntgen som påvisar en mjältskada.

Beslut från IVO 2016-05-12


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18