Dnr NU-2017-00261 Fördröjd tarmcancerdiagnos

Läkare på endoskopimottagningen bedömer att patienten behöver undersökning inom 1-2 månader. Patienten blir kallad efter åtta månader. Undersökningen visar att patienten har en cancertumör i tarmen.

IVO-beslut

Senast uppdaterad: 2017-11-06 19:41