Kontakt

Kontaktpersoner för hälsofrämjande sjukhus

Ebba Carlsson
Processledare för Hälsofrämjande sjukvård 
Telefon: 010-435 65 28
E-post: E-postadress  

Marianne Andersson 
Hälsoutvecklare HR. Arbetar med hälsa och arbetsmiljöfrågor i ett hälsofrämjande medarbetarperspektiv.
E-post: E-postadress

Elin Alander
HR/Kontaktansvar Hälsofrämjande arbetsplats. Arbetar med arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering inom HR till stöd för chefer och medarbetare.
E-post: E-postadress

Marianne Lång
Rökavvänjningssjuksköterska. Arbetar med rökstopp inför operation och rökavvänjning inom hjärtsjukvården.
E-post: E-postadress

Maria Eriksson
Kurator/Kontaktansvar Riskbruk alkohol
010- 435 54 06
E-post: E-postadress  

Sofie Johansson 
Fysioterapeut/Kontaktansvar Fysisk aktivitet/FaR
E-post:  E-postadress

 

 

 

 

 


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:34