Kontakt

Kontaktpersoner för hälsofrämjande sjukhus

Anna Björk
Koordinator 
Telefon: 070-527 79 09
E-post: E-postadress

Marianne Andersson 
Hälsoutvecklare HR. Arbetar med hälsa och arbetsmiljöfrågor i ett hälsofrämjande medarbetarperspektiv.
E-post: E-postadress

Marianne Lång
Rökavvänjningssjuksköterska. Arbetar med rökstopp inför operation och rökavvänjning inom hjärtsjukvården.
E-post: E-postadress

Sofie Johansson 
Fysioterapeut/Kontaktansvar Fysisk aktivitet/FaR
E-post: E-postadress

Ann Kronberg
Arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering inom HR till stöd för chefer och medarbetare.
Telefon: 070-082 26 26
E-post: E-postadress

Annelie Holmén 
Kurator/Kontaktansvar Riskbruk alkohol
Telefon: 010- 435 5399 
E-post: E-postadress 


Senast uppdaterad: 2018-03-16 14:07