Fyrbodals Hälsoakademi

Fyrbodals Hälsoakademi är ett samarbete mellan NU-sjukvården, Högskolan Väst och Närhälsan. Syftet är att stärka parternas möjligheter att bedriva framgångsrik utbildning, forskning och verksamhetsutveckling på ett sådant sätt att resultaten kommer parterna och samhället till nytta.

NU-sjukvården och Närhälsan får genom samarbetet en ökad tillgång till forskare och studenter där studier och utvecklingsarbete bedrivs tillsammans med högskolan. Högskolan får rikare tillgång till ett brett forskningsfält.

www.fyrbodalshalsoakademi.se