Vi uppmärksammar medarbetare

Verksamhetschef, biomedicinsk analytiker Anne de-Wahl Granelli, NU-sjukvården, var inbjuden faculty på den 7:e världskongressen WCPCCS, World Congress of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery,  i Barcelona. Den här kongressen hålls endast vart 4e år.

Faculty på WPCCS visar alla i panelen tillsammans med  de som höll föredragen när vi sitter i paneldiskussion efteråt.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18