Vi uppmärksammar medarbetare

Leg barnmorska, forskningsledare Viola Nyman, NU-sjukvården har presenterat sin forskning i ”31st ICM Triennial Congress” 18-22 juni i Toronto, Kanada. I år var temat ”Barnmorskor gör skillnad i världen”.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18