Vi uppmärksammar medarbetare

Leg sjukgymnast Annika Linder, NU-sjukvården hade en posterpresentation
vid WCPT2017, World  Confederation for Psysical Therapy, 2-4 juli i Kapstaden.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18