Vi uppmärksammar medarbetare

Fysioterapeut  Annika Linder, NU-sjukvården hade en posterpresentation
vid WCPT2017, World  Confederation for Psysical Therapy, 2-4 juli i Kapstaden.