Vi uppmärksammar medarbetare

Utvecklingsledare Helena Vallo Hult, NU-sjukvården har presenterat sitt
delresultat från sitt pågående avhandlingsprojekt
i konferens ” ECIS, European Conferens on Information
Systems” som är en internationell konferens inom informatikomr