Vi uppmärksammar medarbetare

Lärarförslagsnämnden tog följande beslut torsdagen 16 juni 2016. Docent Marcus Lind har fått anställning som universitetslektor i diabetologi, förenad med befattning som överläkare inom NU-sjukvården.

Senast uppdaterad: 2017-01-14 11:47