Välkommen till ViS fjärde workshop

22 november 2017, kl. 9.30–15.00
Plats: Högskolan i Halmstad, Health Lab, våning 1, hus R.

Sista anmälningsdag är den 10 november klockan 23.59.

Vårdforskning i Samverkan (ViS) – ett projekt för att identifiera samarbeten med syfte att stärka vårdforskning. Vi inbjuder till projektets fjärde workshop och temat är innovation inom hälso- och sjukvård.

Årets värd är Högskolan i Halmstad.

Förmiddagens presentationer och dialog leds av Ingela Skärsäter moderator

09.30                Kaffe och fralla.
10.00                Ingela Lundgren och Ing-Marie Carlsson hälsar välkommen. 10.10–10.55   ”Contemporary Healthcare and Ethics: How new technologies are changing the world”. Hans deRuiter, professor, RN, University of Minnesota, Gästprofessor vid Högskolan i Halmstad.
11.00–11.15    Hälsoinnovation i vårdforskning, Jens Nygren professor i hälsoinnovation.
11.20–11.35    Medaktörskap i forskning, Petra Svedberg, professor i      omvårdnad.
11.35–12.00    Dialog, föreläsare och auditoriet.
12.00–13.15    Halländsk lunch buffé och möjlighet att mingla i Health Labs lokaler.
13.15–13.35    Kort presentation av pågående och initierade projekt inom ViS, professor Kristina Zigert, fil.dr Ulrika Lindmark, professor Anette Ekström, professor, Monica Eriksso
13.35–15.00  Workshops med möjlighet till att mötas i pågående och nya samarbete inom vårdforskningen, grupp 1–4, är öppna för nya deltagare men grupp 5–7 är slutna för nya medlemmar. Kaffe och mindre ”mumsbit” finns att tillgå under tiden.

Grupper

Grupp 1.  Nya idéer för projekt, ansvarig, Petra Svedberg, Health Lab nedre plan 1351
Grupp 2.  Nya idéer för projekt, ansvarig, Jens Nygren, Health Lab övre plan 2308
Grupp 3. Kliniskt lärande i artificiella miljöer, ansvarig, Ing-Marie Carlsson, Health Lab övre plan 2305
Grupp 4. Hälsa och digitalisering, ansvariga, Anette Ekström och Ingela Skärsäter, Health Lab, övre plan 2306.
Grupp 5. Hållbart arbetsliv inom vård och omsorg och socialt arbete, ansvariga, Ulrika Lindmark och Ingrid Larsson, Health Lab, nedre plan 1349 Grupp 6. Lärande och äldre människor i hemmet, ansvariga, Karin Josefsson och Kristina Ziegert, Health Lab, övre plan 2304
Grupp 7. Salutogenes, ansvariga, Monica Eriksson och Henrika Jormfeldt, Health Lab, övre plan 2307.
Anmäl dig vid denna länk                  

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18