Välkommen till konferensen Healthcare den 27 oktober!

Sverige står sig starkt i internationella jämförelser när det gäller både vårdkvalitet och
innovationsklimat. Men för att vi även i framtiden ska kunna erbjuda en modern
vård av högsta kvalitet måste det till en högre utvecklings- och innovationstakt. Hur kan vi göra det lättare för nya idéer att utvecklas till tjänster, metoder och produkter?

Dagens industris konferens Healthcare är forumet där ledande företrädare träffas för att ta ut
riktningen för framtidens sjukvård och få ny kunskap.

Bekräftade talare:
- Melvin Samsom, sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset
- Stefan Vlachos, verksamhetschef Innovationsplatsen, Karolinska universitetssjukhuset
- Sofia Svanteson
, grundare, Oceans Observations
- Jakob Johansson, vd,
Gleechi
- Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
- Filippa Reinfeldt, chef business
development, Aleris
- Hans Winberg, generalsekreterare, Stiftelsen Leading Health Care
- Anders Sylvan, landstingsdirektör, Västerbottens läns landsting
- Lars Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör, Örebro län
- Barbro Fridén, Sheikh
Khalifa Medical City, Ajman, UAE
- Boel Andersson
Gäre, professor vid Jönköping Academy for Improvement
of Health and Welfare, Högskolan Jönköping och chef för Futurum,
forsknings- och utbildningscentrum i Jönköpings läns landsting
- Fabian Bolin, grundare,
WarOnCancer
- Sofia Palmquist, vd, Capio
St:Görans sjukhus
- Anders Ekholm, vice vd, Institutet för Framtidsstudier 
- Peter Graf, vd,
Tiohundra

Välkommen att utbyta erfarenheter och diskutera dina viktigaste frågor med kollegor och experter!