Svenska Läkaresällskapet i Almedalen 2018

Svensk hälso- och sjukvård håller hög kvalitet, trots det är vårdkrisen ett faktum. Media rapporterar om bemanningsproblem, stängda vårdplatser och orimliga vårdköer. Hälso- och sjukvården har seglat upp som en av valets viktigaste frågor och kommer få stort fokus under årets Almedalsvecka. Svenska Läkaresällskapet är på plats för att lyfta några av hälso- och sjukvårdens viktigaste frågor - från den nära vården och resursöverföringen, vikten av patient-läkarmötet, patientsäkerhet och kvalitetsutveckling till den jämlika hälsan lokalt och globalt. Kom och delta i debatten för en förbättrad hälsa och sjukvård.

Tisdagen den 3 juli kl. 14.30-15.30, D-huset, Sal D 24, Uppsala Universitet, Kaserngatan 1 (Betty Petterssons hus), Visby.

Hur kan vi säkerställa att hälso- & sjukvårdens resurser går till en bra och säker vård för dem som behöver den mest? Professionsbaserad klinisk revision kan vara svaret. Ett system där professionella grupper regelbundet granskar verksamheter på plats runt om i landet och som involverar stort mått av patient-, anhörig- och medborgarinflytande. Granskningarna ska inte enbart vara inriktade på medicinska resultat utan även omfatta efterlevnad av etiska principer och professionella värden. Även forskning och fortbildning ska inkluderas. Man kan här prata om en slags ”Hippokratesrevision”.

I seminariet vill vi borra djupare i frågan. Kan Hippokratesrevision bidra till patientsäker vård efter behov och stimulera kvalitetsutveckling? Hur kommer det sig att den här typen av revision i stort sett saknas i dag? Vem ska egentligen efterfråga och finansiera revisionen? Skiljer sig professionernas och vårdgivarens syn på mål och kvalitet i sjukvården.

Medverkande: Niklas Ekerstad, ordförande SLS arbetsgrupp, Stella Cizinsky, verksamhetschef, Hjärtlungkliniken, Universitetssjukhuset i Örebro, Göran Stiernstedt, statlig utredare. Moderator: Britt Skogseid, moderator, professor, överläkare, internmedicin/endokrinologi, Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset samt ordförande Svenska Läkaresällskapet.