Sök forskningsbidrag från Axel Linders stiftelse före 1 oktober 2018!

Information

Vi vill med detta informationsblad beskriva möjligheterna för Dig som  sökande/era vårdtagare om möjligheterna att söka bidrag från Axel Linders Stiftelse.

Vem var Axel Linder?

Affärsmannen Axel Linder föddes i Alingsås 1877 och dog i Skene 1962. Hans affärsverksamhet omfattade järnhandel, var i huvudsak förlagd till Skene, där han också bodde. Axel Linder hade inga bröstarvingar och därför bildade han 1952 Axel Linders Stiftelse. Genom hans testamente, tillfördes stiftelsen betydande belopp efter hans död 1962.

Stiftelsens ändamål

Främjande av vård för sjuka, ålderstigna och handikappade.
Främjande av barns och ungdomars vård, fostran och utbildning.
Julgåvor som hjälp och uppmuntran till kroniskt sjuka.
Bidrag till ensamstående mammor med flera barn.
Främjande av medicinsk forskning.

Bidragsgivning

Bidrag lämnas i första hand till sökande bosatta inom f d Älvsborgs län. Bidrag lämnas som hjälp och uppmuntran till personer med kroniska sjukdomar eller handikapp samt till ensamstående förälder med flera barn. Dessutom kan bidrag lämnas till lägervistelse för barn med olika former av handikapp.

Ansökan

För ansökan skall  helst Stiftelsens ansökningsblankett användas. Om blankett ej användes bör ansökan skrivas på ett A4 blad och innehålla fullständiga personuppgifter, adress och kort beskrivning av den sökandes situation. Ansökan skall vara undertecknad av den sökande. Enligt skattelagstiftningen får stiftelsens enskilda bidrag endast gå till ekonomiskt behövande personer.

Bidrag

Bidrag lämnas normalt med 3000 - 5000 kr och utbetalas under december månad.

Personuppgift

Stiftelserna behandlar personuppgifter i samband med att Du ansöker om bidrag från stiftelserna. Du har rätt att, efter skriftlig begäran, få information om vilka av Dina personuppgifter som behandlas av stiftelserna (registerutdrag). Upptäcks att Din personuppgift är felaktig eller att Du önskar mer information ber vi Dig kontakta nedanstående adress.

Tid för ansökan

Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast 1 oktober under denna adress:

Axel Linders Stiftelse
c/o Sven-Åke Mökander
Markgatan 39
441 51 Alingsås
Tfn 076-326 55 33

https://www.stiftelsemedel.se/for-stiftelser/

Senast uppdaterad: 2018-08-16 11:16