Regionala FoU-medel för 2019

Nu kan du söka projektmedel för 2019. Aktuell ansökningsperiod avslutas den 1 oktober 2018, kl. 24.00.

Länk till villkor för bidragen.

Forskning inom patientsäkerhetsområdet

Den treåriga satsningen på forskning avseende patientsäkerhet är avslutad. I fortsättningen går det att söka fortsatta medel till tidigare beviljade projekt.
Nu kan du söka projektmedel för 2019. Aktuell ansökningsperiod avslutas den 1 oktober 2018, kl. 24.00.

Länk till villkor för bidragen

Ansökningsformulär och information om bidragen och ansökningsförfarandet hittar du på adress: www.researchweb.org/is/vgregion

Senast uppdaterad: 2018-08-28 13:23