MoRE2020

MoRE2020 – ett internationellt mobilitetsprogram för erfarna forskare

MoRE2020 stödjer internationell rörlighet av erfarna forskare kopplat till styrkeområdena i Västra Götaland. Syftet med MoRE2020 är att bidra till att Västra Götaland blir en ledande kunskapsregion genom att attrahera forskare och skapa utbyten och samarbete med internationella miljöer. MoRE2020 leds av Region Västra Götaland med finansiering från EU, Horisont 2020.

Programmet innebär möjlighet att söka bidrag för att finansiera mobilitet (både inkommande och utgående) för erfarna forskare under 12 månader. Den sökande är en forsknings- och innovationsmiljö (inklusive Sahlgrenska Universitetssjukhuset) i Västra Götaland tillsammans med en forskare.

MoRE2020 fokuserar på tillämpad, behovsdriven forskning samt att skapa och främja långsiktiga samarbete mellan industri, och samhälle. Intersektoriell samverkan med ”end-users”, t.ex företag, sjukhus, ska ingå.

Den 11 december öppnar nästa ansökningsomgång som stänger 15 mars 2018.

Läs mera om programmet, kommande utlysning, kontaktpersoner och redan beviljade projekt här: http://www.vgregion.se/more