General Clinical Practice (GCP)-kurs

FoU-enheten i samarbete med FoUU Primärvården Fyrbodal och Gothia Forum kommer att erbjuda en 1-dags GCP-kurs

Kurstillfälle 4 juni (NÄL, Trollhättan) 
                        12 juni (NÄL, Trollhättan)

Målgrupp: Läkare, sjuksköterskor, personer som på olika sätt är involverade i kliniska prövningar m.m.

Syfte: Ge deltagarna tillräckliga kunskaper om GCP för att praktiskt kunna genomföra en klinisk prövning

Kursinnehåll: (prel.)

•  Inledning

•  Regelverk vid klinisk prövning

•  Helsingforsdeklarationen

•  ICH-GCP

•  Nationell lagstiftning (etiklagen, LVFS, PUL,  biobankslagen, patientdatalagen)

•  Praktisk genomförande av en klinisk prövning

•  Monitorering, audit och inspection

Kursen gratis, men kursdeltagaren står själv för ledighet. 

Anmälan senast 29 april

Anmälningsblankett

Senast uppdaterad: 2018-04-16 09:25