Framtidens Vårdinformationsmiljö!

Var med och bidra till Framtidens Vårdinformationsmiljö! Workshop för dig som arbetar med forskning och kvalitetsledning.