FoU-enheten uppmärksammar medarbetare

BBC News uppmärksammar styrkeområden i Göteborg