Författaravgifter BMJ

Angående rabatt på författaravgifter (APC) i BMJ:s Open Access-titlar. Detta framgår av avtalet:

BMJ agrees to offer authors affiliated with the County Councils listed in Schedule 4, a 20% discount on the article publishing charge (APC) when choosing to publish in BMJ’s fully Open Access titles — BMJ Open, BMJ Open Diabetes Research & Care, BMJ Open Gastroenterology, BMJ Global Health, BMJ Open Respiratory Research, BMJ Open Sport & Exercise Medicine, ESMO Open, Lupus Science & Medicine, Open Heart, RMD Open, Trauma Surgery & Acute Care Open, Veterinary Record Open.

BMJ har nu förklarat, se bifogat dokument*, hur förfarandet går till, steg för steg, när en artikelförfattare ska registrera sig för betalning i en av de ovan nämnda titlarna. Författaren erhållen en för Eira unik kod D9H5VYO9BFY78GDXAD24.

*Författaravgift BMJ

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18