Dags att söka till Bröderna Erikssons fond och Kamratfonden

Nu är det dags att söka medel från ovanstående två fonder.

Medel kan beviljas för forskningsprojekt, samt från Kf även ”... för hjälpverksamhet inom läkarkåren...”.  

Berättigad att söka är läkare med anställning inom NU-sjukvården.  

BEF har i år 85 000 SEK att fördela, Kf har 5 000 SEK.

Styrelsen för NVGL bedömer ansökningarna tillsammans med NU-sjukvårdens FoU-enhet.

Ansökningsblanketter kan Du skriva ut från NVGL:s hemsida www.slf.se/nvgl. eller hämta på NVGL:s kansli, Plan 3 NÄL.

Söks medel från bägge fonderna krävs det en ansökan per fond. 

Ansökan skall inlämnas i tre (3) exemplar till:

Birgit Koivisto
Nordvästra Götalands läkarförening
Plan 3, NÄL
461 85 Trollhättan 

Sista ansökningsdag: Söndag 2018-04-08

Forskningsansökan BEF
Forskningsansökan KF

 

 

Senast uppdaterad: 2018-03-13 13:54