Dags att söka till Bröderna Erikssons fond och Kamratfonden

Nu är det dags att söka medel från ovanstående två fonder.

Medel kan beviljas för forskningsprojekt, samt från Kf även ”... för hjälpverksamhet inom läkarkåren...”. 

Berättigad att söka är läkare med anställning inom NU-sjukvården. 

BEF har i år minst 60 000 SEK att fördela, Kf har 5,000 SEK.

Styrelsen för NVGL bedömer ansökningarna tillsammans med NU-sjukvårdens FoU-enhet.

Ansökningsblanketterna bifogas liksom stadgar för respektive fond. De finns även tillgängliga på NVGL:s hemsida www.slf.se/nvgl.

Söks medel från bägge fonderna krävs det en ansökan per fond. 

Ansökan skall inlämnas i tre (3) exemplar till:

Birgit Koivisto
Nordvästra Götalands läkarförening
Plan 3, NÄL
461 85 Trollhättan 

Sista ansökningsdag:
Fredag 2017-04-16

Ansökan Kamratfonden
Stadgan Kamratfonden
Ansökan Eriksson fonden
Stadgan för Eriksson fonden

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18