Beslut om Regionala FoU-medel

Vi gratulerar de som fått Regionala FoU-medel för 2018. I år beviljades 9 ansökningar från NU-sjukvården.