ALF-projektmedel

  

255 får dela på 200 miljoner i ALF-projektmedel

Årets stora utlysning för ALF-projektmedel har nu gått i mål och totalt närmare 200 miljoner kronor har fördelats till de 255 ansökningar som rankades högst av bedömargrupperna.

FoU-enheten gratulerar medarbetare

Inom NU-sjukvården beviljades Docent Ragnar Hanås, Barnkliniken och Professor Jüri Kartus ALF-medel.