Kursen Vetenskapligt förhållningssätt

Börja med databaser med systematiska översikter (Cochrane, SBU, HTA) om din fråga berör behandling/intervention och i vissa fall diagnostiska tester/screening. För mera vanliga/stora sjukdomar är kliniska behandlingsguider och riktlinjer en bra evidenskälla (t.ex. TRIP).

För mera specifika frågor kan man behöva söka originalstudier från stora databaser (PubMed, Cinahl, PsycINFO,SveMed+). Inom vissa tvärvetenskapliga frågeställningar kan sökmotorer vara en bra källa för att söka vetenskapliga artiklar (Google Scholar).

För att strukturera din sökfråga kan du använda PICO- eller SPICE-mallen. För att hitta ämnesord till din sökning kan du använda Svensk MeSH.

E-biblioteket ger dig tillgång till artiklar, tidskrifter, databaser och e-böcker via VGR:s nätverk.

Syftet med E-biblioteket är att stödja ett evidensbaserat arbetssätt i Västra Götalandsregionen. Det finns även möjlighet att nå E-biblioteket utanför arbetet. 

Om du arbetar på ett privat vårdföretag kan du komma åt Eira Proxive som ger tillgång till vetenskapliga artiklar. Eira Proxive tillhandahålls av Inera för alla privata vårdgivare som har avtal med Sveriges landsting och regioner. Du måste registera ett konto hos Eira Proxive för att komma åt artiklar i fulltext. När du registerar kontot ska du välja Eira under rubriken Organisation.

Eira Proxive innehåller ett mindre antal fulltextartiklar än E-biblioteket. Vill du nå E-biblioteket kan du besöka NU-biblioteket på Uddevalla sjukhus eller NÄL i Trollhättan och låna våra datorer under kurstiden.

I år har vi samlat vårt undervisningsmaterial i en och samma lathund.

Kontakt

Telefon: 010-435 69 40
Telefontid mån-fre kl. 09.00-12.30

E-post: biblioteket.nu@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2018-12-18 14:16