Jobba med intensivvård

  • Vi räddar liv – varje dag

  • Vill du vara med?

  • Välkommen till NÄL i Trollhättan och en av Sveriges modernaste intensivvårdsavdelningar.

  Film om IVA

Intensivvårdsavdelningen på NÄL

Intensivvårdsavdelning på NÄL är en av Sveriges största och modernaste intensivvårdsavdelningar. Här vårdar vi patienter, både barn och vuxna, som genom sjukdom eller olycka hamnat i ett livshotande tillstånd och behöver hjälp av kvalificerad övervakning, högspecialiserad behandling och intensiv omvårdnad.

Som närstående till en svårt sjuk patient befinner man sig ofta i en svår situation och behöver mycket stöd och information. Det är också ett viktigt fokus för oss. På IVA arbetar vi kort och gott med patientens behov och säkerhet som främsta målsättning.

Intermediärvård – en mellanvårdform

På vår avdelning finns också en intermediärvårdsavdelning (IMA). Där tar vi hand om de patienter som är för sjuka för en vanlig vårdavdelning, men inte kräver intensivvårdens samtliga resurser.

Uppvakningsavdelning - UVA

Till vår verksamhet hör också en uppvakningsavdelning med 24 platser. UVA är öppet dygnet runt hela veckan. Här vårdas nyopererade patienter från alla kirurgiska specialiteter,  även dagkirurgi.

Så här jobbar vi

Hos oss arbetar vi i team i nära samarbete över yrkesgränserna. Navet på avdelningen är vårt centrala torg. Inne på sjukhussalarna arbetar sjuksköterskor och undersköterskor nära patienten för att på så sätt kunna erbjuda bästa behandling och omvårdnad. Specialutbildade läkare finns ständigt närvarande på avdelningen. Vi har även isoleringsrum och speciella slussar där vi vårdar patienter som är särskilt infektionskänsliga (med nedsatt immunförsvar) och patienter med luftburen smitta.

Det här kan vi erbjuda dig

  • Ett omväxlande och självständigt arbete med stort ansvar och hög puls
  • Sjukvård i utvecklingens framkant
  • Arbete i team där alla är lika viktiga
  • Individuella introduktioner
  • Kompetensutveckling
  • Bidrag för att specialistutbilda dig till IVA-sjuksköterska.

Ulrika berättar om sitt jobb på IVA

Kontakt

Avdelningschef Erika Axelsson, telefon 010-435 13 52

Avdelningschef Jimmy Bjelkengren, telefon 010-435 13 54, 070-082 36 92

Avdelningschef Marcus Därnemyr, telefon 010-435 13 53
marcus.darnemyr@vgregion.se 

IVA i siffror

Anställda Hela an/op/IVA-kliniken: 500, varav 50 läkare

Anställda på IVA: 210, varav 120 sjuksköterskor/ specialistsjuksköterskor och 90 undersköterskor

Antal patienter/år: 1 200

Vårdplatser: 14 på IVA-NÄL (för närvarande bemanning för 8) och 6 på IMA-NÄL (för närvarande bemanning för 4)

Senast uppdaterad: 2018-04-17 08:15