Läs till operationssjuksköterska

Vill du specialisera dig till operationssjuksköterska? I NU-sjukvården har du möjlighet att få bibehållen lön medan du studerar.

Vill du komma vidare i ditt yrke som sjuksköterska? Då finns möjlighet att läsa vidare till specialistsjuksköterska. Du studerar på helfart eller kombinerar kliniskt arbete med studier.

Det är din chef som beviljar studieledighet. Det finns möjlighet till ersättning under studieperioden. Ett visst antal platser kan behålla full lön under studietiden och ett antal kan erhålla ett utbildningsbidrag.

Öppet hus på operation NÄL den 7 mars kl 17:00

Vi visar upp vår verksamhet genom olika stationer på operation. Du får möjlighet att prata med operationssjukssköterskor och vi bjuder självklart på lite tilltugg. Varmt välkommen!
Föranmäl dig rekryteringsenheten.nu@vgregion.se

Kontakt

Anneli Magnuson, avdelningschef operation NÄL
010-435 15 53
anneli.magnuson@vgregion.se

Kristina Börjesson, avdelningschef operation NÄL
010-435 15 52
kristina.e.borjesson@vgregion.se

Eva Nordin, avdelningschef operation Uddevalla sjukhus
010-435 11 51
eva.maria.nordin@vgregion.se

Irja Grenander, avdelningschef operation Uddevalla sjukhus
010-435 11 50
irja.grenander@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-02-18 11:37