Läs till operationssjuksköterska

Vill du specialisera dig till operationssjuksköterska? I NU-sjukvården har du möjlighet att få bibehållen lön medan du studerar.

Vill du komma vidare i ditt yrke som sjuksköterska? Då finns möjlighet att läsa vidare till specialistsjuksköterska. Du studerar på helfart eller kombinerar kliniskt arbete med studier.

Det är din chef som beviljar studieledighet. Det finns möjlighet till ersättning under studieperioden. Ett visst antal platser kan behålla full lön under studietiden och ett antal kan erhålla ett utbildningsbidrag.

Kontakt

Anneli Magnuson, avdelningschef operation NÄL
010-435 15 53
E-postadress

Kristina Börjesson, avdelningschef operation NÄL
010-435 15 52
E-postadress

Eva Nordin, avdelningschef operation Uddevalla sjukhus
010-435 11 51
E-postadress

Irja Grenander, avdelningschef operation Uddevalla sjukhus
010-435 11 50
E-postadress