Läs till specialistsjuksköterska

Du som arbetat ett tag som sjuksköterska kanske vill komma vidare i ditt yrke? Då finns möjlighet att läsa vidare till specialistsjuksköterska. Du anställs på en utbildningsbefattning och kombinerar kliniskt arbete med studier. Du behåller din lön under studietiden och får en specialisttjänst när du är klar med utbildningen.

Inriktningar

Du kan välja att utbilda inom följande specialiteter:

 • Anestesisjukvård
 • Intensivvård
 • Operationssjukvård
 • Ambulanssjukvård
 • Kirurgisk vård
 • Medicinsk vård
 • Onkologisk vård
 • Hälso-­ och sjukvård för barn och ungdomar
 • Psykiatrisk vård
 • Vård av äldre
 • Ytterligare en inriktning är öppen och beslutas av varje enskilt lärosäte, såsom diabetssjukvård och hjärtsjukvård (se studera.nu)

Härutöver finns också utbildning på avancerad nivå till barnmorska.

Studera.nu


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:34