Upplägg för AT-tjänstgöringen

Tjänstgöringen består av block innehållande sex månader internmedicin, tre månader kirurgi, fem veckor ortopedi, tre veckor anestesiologi, tre månader allmän psykiatri, en vecka radiologi och sex månader primärvård. Startdatum för blocken är februari, maj, augusti och november.

Introduktionsvecka

Tjänstgöringen börjar med en introduktionsvecka med bland annat akutdagar i medicin och kirurgi samt avancerad hjärt-lungräddning. Du får information om sjukhuset och får träffa AT-kollegerna.

Utbildning och handledning

Varje månad ges en heldag med utbildning där du själv kan vara med och påverka innehållet.

På varje klinik får du en personlig handledare. Dessutom har varje AT-grupp en grupphandledare under hela tjänstgöringen.

  • Introduktionsvecka
  • 6 veckor valfri del (kan väljas bort, AT blir då 19,5 månader istället för 21)
  • 10 utbildningsdagar/år
  • Personlig handledare
  • Regionalt AT-forum
  • AT-stämma
  • Ledarskapsutbildning

Valfri placering 

Sex veckor är tillägnade en valfri placering. Du har då möjlighet att förlänga något avsnitt av de redan ingående specialiteterna. Det går också att välja något helt annat som exempelvis gynekologi, ögon, öron, röntgen, rehabiliteringsmedicin, barn eller infektion. Läs de valbara specialiteterna här.

Både NÄL och Uddevalla sjukhus

Samtliga AT-block innebär tjänstgöring på både NÄL och Uddevalla sjukhus.

Tjänstgöring på vårdcentral

Primärvårdstjänstgöringen kan du välja att göra på någon vårdcentral utanför sjukhusen i Uddevalla och Trollhättan.

Primärvården

Studierektorsenheten för primärvården