Vuxenpsykiatriskt traumateam Uddevalla

Kontaktuppgifter

Telefon

Teamsekreterare

010 - 435 63 58

Växeltelefon

Besöksadress

Fjällvägen 9
451 53 Uddevalla
Målpunkt J plan 0

Vägbeskrivning

NÄL, Trollhättan. Följ skyltarna med röda kors. Se vidare skyltning inom sjukhusområdet. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

NU-sjukvården
Fjällvägen 9
451 80 Uddevalla

Upplevelser som kan leda till psykisk traumatisering kan vara av olika karaktär; alltifrån att vara med om en enstaka överväldigande händelse till att över tid leva under omständigheter som till exempel präglas av svåra upplevelser, brister i omsorg eller otrygghet.

Traumateamet gör bedömningar och bedriver behandling, såväl individuellt som i grupp. I uppdraget ingår även att höja kunskaps- och kompetensnivån inom området och teamet erbjuder konsultation, handledning samt utbildning.

Söka vård hos oss

Traumateamet är till för patienter inom den vuxenpsykiatriska specialistvården som behöver behandling för komplexa traumarelaterade tillstånd. Vid behov tar den psykiatriska öppenvården kontakt med teamet för konsultation. I vissa fall är konsultation tillräckligt och ibland kan det bli fråga om handledning av ordinarie öppenvårdspersonal. I andra fall kan bedömningen mynna ut i en tids behandling inom traumateamet och då behåller en som patient även sin tillhörighet till den ordinarie öppenvårdsmottagningen.

Vi som arbetar här

Teamet består av psykoterapeuter, psykologer, psykiater, fysioterapeut, medicinsk sekreterare samt enhetschef. 


Publicerad: 2017-03-21 16:16:13