Psykiatriskt ungdomsteam

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

mån - fre 8:00 - 16:30

Växeltelefon

Öppettider

mån - fre 8:00 - 16:30

Besöksadress

Fjällvägen 9
451 53 Uddevalla
Målpunkt A plan 5

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Psykiatriska ungdomsteamet
Fjällvägen 9
451 80 Uddevalla

Vi vänder oss till ungdomar i åldern 16-24 år som är bosatta i NU- sjukvårdens upptagningsområde och är i behov av behandling från specialistpsykiatrin. Vi är en del av övriga vuxenpsykiatriska öppenvården och kan ses som en förstärkning av densamma. Mottagningen finns på Uddevalla sjukhus men vi träffar patienter även i Trollhättan och Vänersborg.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss för första gången, behöver vi få information om den sjukdom eller de besvär du har samt om tidigare och/eller pågående behandling. Dessa uppgifter kan vi få från t ex ungdomsmottagning eller elevhälsan på gymnasiet eller genom att du själv eller en anhörig gör en egenanmälan via telefon eller egen vårdbegäran.

När mottagningen är stängd vänder du dig till: 

Vid ditt besök hos oss

Praktisk information inför ditt besök kommer att finnas med i din brevkallelse.

  • Anmäl dig i centralreceptionen innan besöket.
  • Ta med dig legitimation och eventuellt högkostnadskort
  • Du kan betala med kort eller få faktura hemskickad (utan extra kostnad)
  • Om du har behov av tolk är det viktigt att du meddelar oss detta så fort du har fått din kallelse.

Vi ser gärna att du tar med dig närstående till dina besök hos oss.

Vi som arbetar här

Här arbetar socionomer, psykologer, psykoterapeut och sjuksköterska. Därtill medicinsk sekreterare och chef.

Inom NU-sjukvården tar vi emot studenter under utbildning. Alla vi som arbetar här, personal som studenter, har tystnadsplikt.

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till vår enhetschef antingen via telefon, mail eller brev.

Ansvariga för mottagningen

Christer Johansson enhetschef
Telefon: 010-435 63 31
E-post: E-postadress


Senast uppdaterad: 2018-03-29 09:14