Pacemakermottagning NÄL

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

mån - fre 9:00 - 10:00

Växeltelefon

Besöksadress

Lärketorpsvägen
461 73 Trollhättan
Målpunkt D Plan 3

Vägbeskrivning

NÄL, Trollhättan. Följ vägskyltarna med röda kors. Se vidare skyltning inom sjukhusområdet. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se

Postadress

NU-sjukvården
Lärketorpsvägen
461 85 Trollhättan

Söka vård hos oss

På pacemakermottagningen kontrollerar, utreder och följer vi upp dig som behandlas med pacemaker, ICD (implanterbar defibrillator) eller CRT (biventrikulär pacemaker). En pacemaker upprätthåller en lägsta hjärtrytm. En CRT kan hjälpa till och behandla hjärtsvikt för vissa patientgrupper. ICD:n kan behandla allvarliga hjärtrytmrubbningar.

  • Vi bistår även med konsultverksamhet för pacemaker och ICD patienter på andra enheter på NU-sjukhusen.
  • Vi har distansuppföljning av ICD/CRT och arytmidosor. 
  • Vid polikliniska pacemakerdosbyten vårdas du före och efter operationen på hjärtmottagningen.

Intyg/utlåtanden (extern webbplats)

Vi som arbetar här

Mottagningen sköts av hjärtspecialister med inriktning mot pacemakerbehandling och arytmier, i samarbete med arytmi‐ och pacemakersjuksköterskor.


Senast uppdaterad: 2018-03-29 09:14