Bloddialysmottagningen (HD)

Bloddialysmottagningen är uppdelad i 2 sektioner och har totalt 22 behandlingsplatser. Dialyspassen är uppdelade på förmiddag, eftermiddag och natt.

Patienten kommer regelbundet för behandling 2-4 gånger/v , 3-5 tim/behandling, utifrån patientens dialysbehov.

Patienten träffar PAL och PAS enskilt var tredje månad, så kallad teamrond.

Vi utgår från att alla patienter kan vara delaktiga i sin behandling utifrån sina resurser. En del patienter sköter sin behandling helt självständigt och en del sköter delar av den.

Hem-HD erbjuds de patienter som klarar att sköta sin behandling helt självständigt.

Kontakt

  • Telefon: 010-435 53 30
  • Öppettider: Måndag–Fredag: 07.00-19.00
    Lördag: 07.00-15.00
    Söndag: 12.00-19.00

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:36